Utställning i Hovsjö kyrka

Hovsjö kyrka, exteriör

Utställningen ”Kvinnliga helgon från när och fjärran”, som den senaste månaden visats i Fässbergs kyrka, fortsätter nu till Hovsjö kyrka i Södertälje där den kommer att visas den 15–22 maj. Utställningen invigs efter mässan den 15 maj och avslutas vid vespern den 22 maj. Man kan också besöka utställningen i samband med kyrkans övriga gudstjänster och aktiviteter under den här veckan (du hittar dem i kalendern för Hovsjö kyrka).

Varmt välkommen!

Glad påsk

Interiörer från Fässbergs kyrka där man ser ikonerna som ställs ut.

Efter två år med en härjande pandemi känns det hoppfullt att i år kunna fira en ”vanlig” påsk, även om Rysslands brutala krig i Ukraina just nu sätter sin prägel på det mesta. Med två bilder från den nu pågående utställningen ”Kvinnliga helgon från när och fjärran”, i Fässbergs kyrka i Mölndal, önskar jag alla er som besöker min webbplats en glad påsk!

Utställning i Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka

Mellan den 5 april och 2 maj har jag förmånen att få ställa ut ett antal ikoner i ståtliga Fässbergs kyrka i Mölndal. Temat för utställningen är kvinnliga helgon, från olika tider och länder. Utställningen kan man besöka under kyrkans ordinarie öppettider samt i samband med gudstjänster och andra aktiviteter. Tiderna hittar man i kalendariet på webbplatsen för Svenska kyrkan i Mölndal och Fässbergs kyrka.

Varmt välkommen!

Gertrud av Nivelles

Hlgonet Gertrud av Nivelles

Gertrud av Nivelles föddes år 626 i det frankiska Austrasien, i en ort som ligger i nuvarande Belgien. När hennes far – som var Pippin den äldre – dog, inrättade hennes mor ett kloster åt henne där hon blev abbedissa och känd för sin gästfrihet. Hennes livsföring var dock asketisk vilket gjorde hennes liv kortvarigt; hon blev bara 33 år gammal.

Gertrud var ett mycket populärt helgon i Norden under medeltiden och flera kyrkor i Sverige bär hennes namn, till exempel i Västervik, Kungsbacka och Tyska kyrkan i Stockholm. Hon räknas som skyddshelgon för resande och hennes festdag är den 17 mars.

Gertruds status som skyddshelgon för katter är däremot inte officiell utan kommer förmodligen ur en tro att vattnet från klostrets källor stötte bort råttor och möss, något som på senare tid associerats med katter.

Sofia och hennes döttrar

Ikon som visar helgonet Sofia och hennes döttrar Tro, Hopp och Kärlek.

Helgonet Sofia och hennes tre döttrar är ett vackert motiv tycker jag, men bakom motivet döljer sig en brutal martyrhistoria.

Modern Sofia var en kristen änka som levde med sina döttrar – Tro (Pistis), Hopp (Elpis) och Kärlek (Agape). Sofia lät sitt hem bli en spridningspunkt för kristen tro och för detta blev hon och döttrarna fördömda skickade till kejsar Hadrianus i Rom omkring år 126. De unga döttrarna avrättades där och Sofia dog av sorg bara några dagar därefter.

Deras reliker lär finnas i kyrkan Saint-Trophimus i närheten av Strasbourg, och deras festdag är den 17 september.

En större bild av ikonen finns i galleriet.

Före och efter förgyllning

En ikon före och efter förgyllning

Ska man förgylla en ikon är det bäst att göra det innan själva måleriet börjar. Risken är annars stor att guldet fastnar i de målade partierna och blir svårt att få bort. Om man vill ha ett mönster i guldet, som i glorian på ikonen till höger, gör man mönstret i pannåns kritgrund före förgyllningen. Mönstret syns sedan tydligt när ikonen är förgylld i och med att guldet är så tunt.

Den som vet vem som är katternas skyddshelgon vet också vilket helgon det är som kommer att porträtteras på den blivande ikonen.

Serafim från Vyritsa

Ikon föreställande Serafim från Vyritsa, i helfigur iförd munkklädsel.

Ikonen som jag skrev om i det föregående inlägget har nu fått sina färger och är klar! Serafim från Vyritsa var ett ryskt helgon som föddes 1866. Hans namn var ursprungligen Basil Mourajov och vid 54 års ålder inträdde han som novis i Alexander Nevskyklostret i Sankt Petersburg. Här blev han munk och tog namnet Serafim, för att hedra munken och ermiten Serafim från Sarov, som han mött i en dröm. Serafim, som dog 1949, blev särskilt känd för sina profetiska och undergörande förmågor. Han helgonförklarades av den ryska kyrkan år 2000.

En större bild på ikonen finns i galleriet.

Färgskala för ny ikon

Ofärdig ikon och burkar med pigment i olika färger

Ofta räcker det med ett mindre antal pigment när man målar ikoner; kombinationen av dem gör att det ändå går att skapa en stor variation av nyanser och kulörer. Till den här ikonen, föreställande det ryska helgonet Serafim, har jag valt ut ett antal jordnära pigment som jag tycker bildar en fin helhet och som kan ge ikonen ett varmt uttryck.

Maria Salome

Helgonet Maria Salome

En av de kvinnor som följde Jesus var Salome, eller Maria Salome som hon kallas ibland (inte att förväxla med en annan Salome som också nämns i Bibeln, nämligen Herodes dotter). Enligt Markusevangeliet, där Salome nämns vid namn, bevittnade hon korsfästelsen av Jesus och hon var även en av de kvinnor som efter sabbaten gick med myrra till Jesu grav – men fann den tom. På den här ikonen får Salome därför hålla i ett myrrakrus.

De myrrabärande kvinnornas festdag är den 3 augusti.