Grund för förgyllning

Stadie av ikon, där bakgrunden gjorts i ordning för förgyllning.

Det har blivit dags att ta sig an den tredje långsmala pannån som jag hade på lager! Ärkeänglarna Mikael och Gabriel har under året tagit plats på varsin, och på pannån som ska hamna i centrum är motivet förstås Kristus.

Det första momentet efter det att teckningen kommit på plats är förgyllningen. Den görs klart innan måleriet påbörjas. En jämn och blank grund ger förutsättningar för en bra förgyllning. Bakgrunden och glorian, som ska förgyllas här, har jag först polerat med pigment och därefter behandlat med shellack.

Kristi intåg i Jerusalem

Kristi intåg i Jerusalem

Kristi intåg i Jerusalem

En ny ikon har hittat in bland galleriets händelseikoner; Kristi intåg i Jerusalem, Palmsöndagens ikon. På ikonen syns Jesus när han rider in i Jerusalem på en åsna, följd av lärjungarna (Johannes och Petrus främst). Jerusalem symboliseras av byggnaderna innanför de höga stadsmurarna. Berget i bakgrunden är Olivberget. Jesus hälsas av människor som håller upp kvistar och barn som breder ut kläder på marken. En större bild av ikonen finns i galleriet.

Den heliga Olga

Den heliga OlgaDen heliga Olga, eller Olga av Kiev som hon också ofta kallas, var en furstinna som levde under en våldsam tid. Hon kristnades emellertid under den senare delen av sitt liv och lät sig döpas i Konstantinopel 957. Efter sin död har hon firats som helgon, framför allt i Ryssland. En större bild av ikonen finns i galleriet.

Stort tack till beställaren av denna ikon!

Ärkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriel är den ängel som kommer med bud till jungfru Maria om att hon ska föda Guds son. Gabriel nämns dock redan i Gamla testamentet; även där som en budbärande ängel när han (i Daniels bok) förklarar syner för Daniel.

Även inom islam spelar Gabriel (eller ”Djibril” som han benämns där) en viktig roll som förmedlare av uppenbarelser och gudomliga ord.

En större bild på den här ikonen finns i galleriet.

Johannes döparens dag

Söndagen efter midsommardagen – alltså i dag – firas Johannes döparens dag. Johannes döparen var son till Elisabet och Sakarias och ska enligt Lukasevangeliet ha fötts sex månader före Jesus. I ikonostaserna har Johannes alltid sin plats direkt intill Jesus, på Jesus vänstra hands sida.

Ärkeängeln Mikael

Ärkeängeln Mikael

Ärkeängeln Mikael

Endast tre ärkeänglar nämns vid namn i Bibeln, och Mikael är en av dem. Med tanke på Mikaels dynamiska roll porträtteras han ibland med ett svärd i handen. På den här ikonen håller Mikael dock en polos, eller sfaira, i högra handen. Polos, som är ett av ärkeänglarnas typiska attribut vilket man kan se i många ikoner, är ett rangtecken som visar att änglarna tjänar Kristus och fått sin makt av honom. Bokstaven X står för den första bokstaven i ”Kristus”, både på grekiska och ryska. Ovanför bokstaven syns en förkortningsbåge, vilket gör att resten av bokstäverna i namnet inte behöver skrivas ut.

En större bild finns i galleriet.

Jungfru Maria

Jungfru Maria

Jungfru Maria

En ny ikon har hittat in i galleriet, och den här gången är det en mycket liten sådan. Ikonen med jungfru Maria är endast 9 cm bred och 11 cm i höjd. De tre blomliknande stjärnorna på klädedräkten är signifikanta för jungfru Maria.

Snart Marie bebådelsedag

Den 25 mars är det Marie bebådelsedag, dvs. den dag då jungfru Maria fick besök av ärkeängeln Gabriel som kom för att berätta att hon var havande med Guds son. (I år sammanfaller dessutom Marie bebådelsedag med Palmsöndagen, eftersom påsken kommer tidigt.) När man ser ikoner som visar bebådelsen är ängeln Gabriel ofta fångad mitt i steget eftersom han kommer med hast till Maria. Maria själv ses ofta hållande i ett rött eller purpurfärgat garn.

Ikonen finns i Galleriet (händelseikoner), om man vill se den i större format.

Skyddsängel

Skyddsängeln

Och så har äntligen skyddsängeln som jag målade på kursen i Polen i november hittat in i galleriet (där man kan se den i större format). Eftersom vi bara hade en vecka på oss valde vi att arbeta utan förgyllning, vilket även det ger ett vackert resultat. Morgonen efter det att kursen avslutats välsignades samtliga deltagares ikoner vid gudstjänsten i klosterkyrkan.

Ikonerna välsignades vid morgongudstjänsten.