September: Sofia och hennes döttrar

I det förra inlägget berättade jag att det var Sofia och hennes tre döttrar Pistis (Tro), Elpis (Hopp) och Agape (Kärlek) som började ta form på pannån. De levde på 100-talet, förmodligen i nuvarande Italien, och döttrarna ska ha avrättats på befallning av den romerske kejsaren Hadrianus.

Ikonen har nu varit klar ett tag, och om två veckor, den 17 september, är det dessa fyra martyrhelgons minnesdag.

Semestermåleri

Semester är bra på många sätt, inte minst för att det då brukar finnas gott om tid för att måla! Här är det ett hörn av köksbordet i sommarstugan som får tjänstgöra som arbetsplats. Motivet på ikonen, som snart är klar, är Sofia och hennes döttrar.

Helgonet Johannas festdag

Under midsommarhelgen infaller Johannes döparens dag, men strax därefter – den 27 juni – är det helgonet Johannas festdag. Hon var en av de kvinnor som följde Jesus tillsammans med bland andra Maria Magdalena och Susanna. Hon räknas också som en av de myrrabärande kvinnorna vid hans grav. Som attribut håller hon därför ett myrrakrus i ena handen.

En större bild av ikonen finns i galleriet.

Glad midsommar!

Sankt Göran, sankt Jörgen, sankt Örjan

Sankt Göran

För ett par veckor sedan, den 23 april, var det sankt Görans minnesdag. Han föddes i Kappadokien (nuvarande Turkiet) i slutet av 200-talet, och ska ha tjänstgjort i den romerska armén. Han avrättades som martyr år 303 och är ett av många soldathelgon. Mest känd är sankt Göran – som på svenska också benämns som sankt Jörgen eller sankt Örjan – för sin strid mot draken, då han ska ha räddat en stad och en prinsessa. ”Sankt Göran och draken” har blivit ett välkänt motiv inom konsten och finns avbildat som målningar och skulpturer i många kyrkor; till exempel i Storkyrkan i Stockholm.

Stort tack till beställaren av den här ikonen! En större bild av ikonen finns i galleriet.

Påsk med ikoninvigning i Hovsjö kyrka

I dag deltog jag i påskdagsmässan i Hovsjö kyrka i Södertälje, där man dagen till ära också tog en ny ikon i bruk. Det är en Gudsmodersikon som nu får sin plats i kyrkorummet i Hovsjö. Präst Ninni Ledfelt höll i en fin invigning av ikonen precis före mässan, varpå ikonen bars in och hängdes upp. Det är väldigt roligt att ikonen fått sin plats i ett kyrkorum, där jag hoppas att den framöver ska vara till glädje för kyrkans besökare och församlingsmedlemmar. Glad påsk!

Utställningen öppnad i Katarina kyrka

Interiör från Katarina kyrka

I går öppnade utställningen ”Kvinnliga helgon från när och fjärran” i Katarina kyrka i Stockholm. Det blev en fin vernissage med många trevliga möten och samtal i kyrkans södra korsarm, där utställningen tagit plats. Stort tack till alla er som kom!

Utställningen kan besökas under kyrkans ordinarie öppettider fram till den 2 april.

Utställning i Katarina kyrka i Stockholm

Katarina kyrka

Den 5 mars öppnar min utställning ”Kvinnliga helgon från när och fjärran” i Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm! 19 ikoner med 25 kvinnliga helgon kommer då att hänga i kyrkan fram till den 2 april. Vernissage med samtal blir kl. 13.00 den 5 mars; därefter kan man se utställningen under kyrkans ordinarie öppettider.

Information om utställningen finns också på Katarina församlings webbplats.

Varmt välkomna!

Ljus i vintermörkret

Ikon av Kristi införande i templet

Om två veckor, den 2 februari, är det kyndelsmässodagen. Det är en gammal högtid som markerar dagen då Jesus bars fram i templet. Vid den tiden var det nämligen sed att en pojke efter 40 dagar skulle föras till templet för att välsignas.

När Maria och Josef kom till templet med Jesusbarnet mötte de där Symeon och profeten Hanna, vilka också finns med i ikonen. Josef håller två duvor i händerna, som en offergåva.

Dagen för Kristi införande i templet har också blivit en ljushögtid, vilket ger en förklaring till namnet kyndelsmässodagen (kyndel betyder ljus, från det latinska ordet candela).

En större bild av ikonen finns i galleriet.

God jul

Årets adventstid har varit lång, men nu är vi nästan framme vid julen. En fridfull och god jul tillönskas alla er som tittar in här och besöker Lisikon då och då!

Helgonet Barbaras festdag

Ikon med helgonen Barbara och Synkletika

…är i dag, den 4 december! Barbara är ett helgon från 200-talet, och även om hon i dag inte tillhör de mest kända helgonen så firas hon aktivt av flera artilleriregementen och kamratföreningar till dessa just i anslutning till den 4 december. Orsaken till det är att hon kom att bli skyddshelgon för bland annat artillerister. Barbara finns också avbildad i en del kyrkor, till exempel i takmålningar av Albertus Pictor. Man känner igen henne på att hon som regel håller i ett torn med tre fönster.

Barbara är också ett av helgonen som finns med i min utställning ”Kvinnliga helgon från när och fjärran”, på en ikon tillsammans med helgonet Synkletika.