Nya pannåer

Pannåer uppställda mot en vägg

Efter att ha målat ganska många små ikoner kan det vara roligt att återigen ge sig på något större. Därför har jag beställt ett antal nya pannåer i större format; pannåer som nu står här hemma och väntar på att bli fyllda med färg och guld.

På de två smalare pannåerna har jag tänkt måla ärkeänglarna Mikael och Gabriel. På de två andra pannåerna blir det förmodligen ett par händelser, men vilka har jag inte bestämt ännu.

Cirklar i cirklar

Ikon som visar Tecknet Gudsmoder

Det finns många typer av Gudsmoderikoner och ”tecknets Gudsmoder” är en av dem. Här framställs jungfru Maria med lyfta händer i en bedjande ställning (”orans”), oftast med Kristusbarnet framför sig innesluten i en cirkelformad mandorla. Motivet målas i både hel- och halvfigur och man kan nästan alltid hitta det i ortodoxa kyrkor. Här valde jag en rund pannå som får förstärka de cirklar som finns i motivet.

En större bild av ikonen finns i galleriet.

Midsommar och Johannes döparens dag

Ikon Johannes döparen

I år infaller midsommarafton den 24 juni vilket också är Johannes döparens dag. Det är en av kyrkoårets äldsta helger, men numera är den flyttad så att den alltid firas söndagen efter midsommardagen.

Johannes ska ha fötts sex månader före Jesus. Han var profet och levde ett mycket enkelt liv i öknen samt i området runt Jordanfloden. Hans enkla livsföring ute i vildmarken avspeglas också i hans ikonografi där han avbildas med långt, ostyrigt hår och skägg. Han banade på olika sätt väg för Jesus och i flera sammanhang omnämns han därför också som Johannes förelöparen.

Glad midsommar!

De myrrabärande kvinnorna

Ikonen på ett bordsstaffli. Vid sidan syns två burkar med penslar.

En ny ikon som visar de myrrabärande kvinnorna vid Jesu grav blev klar strax efter påsk. Händelsen skildras i alla de fyra evangelierna, men uppgifterna om hur många personer det var – och vilka – skiljer sig åt. Det skulle enligt vissa kunna bero på att de myrrabärande kvinnorna kom till graven flera gånger och då i skiftande antal och konstellationer. På den här ikonen, som är ungefär lika stor som ett A4-ark och därmed ganska liten för en händelseikon, har jag låtit två kvinnor få representera dem som kom. En större bild finns i galleriet.

Utställning i Hovsjö kyrka

Hovsjö kyrka, exteriör

Utställningen ”Kvinnliga helgon från när och fjärran”, som den senaste månaden visats i Fässbergs kyrka, fortsätter nu till Hovsjö kyrka i Södertälje där den kommer att visas den 15–22 maj. Utställningen invigs efter mässan den 15 maj och avslutas vid vespern den 22 maj. Man kan också besöka utställningen i samband med kyrkans övriga gudstjänster och aktiviteter under den här veckan (du hittar dem i kalendern för Hovsjö kyrka).

Varmt välkommen!

Glad påsk

Interiörer från Fässbergs kyrka där man ser ikonerna som ställs ut.

Efter två år med en härjande pandemi känns det hoppfullt att i år kunna fira en ”vanlig” påsk, även om Rysslands brutala krig i Ukraina just nu sätter sin prägel på det mesta. Med två bilder från den nu pågående utställningen ”Kvinnliga helgon från när och fjärran”, i Fässbergs kyrka i Mölndal, önskar jag alla er som besöker min webbplats en glad påsk!

Utställning i Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka

Mellan den 5 april och 2 maj har jag förmånen att få ställa ut ett antal ikoner i ståtliga Fässbergs kyrka i Mölndal. Temat för utställningen är kvinnliga helgon, från olika tider och länder. Utställningen kan man besöka under kyrkans ordinarie öppettider samt i samband med gudstjänster och andra aktiviteter. Tiderna hittar man i kalendariet på webbplatsen för Svenska kyrkan i Mölndal och Fässbergs kyrka.

Varmt välkommen!

Gertrud av Nivelles

Hlgonet Gertrud av Nivelles

Gertrud av Nivelles föddes år 626 i det frankiska Austrasien, i en ort som ligger i nuvarande Belgien. När hennes far – som var Pippin den äldre – dog, inrättade hennes mor ett kloster åt henne där hon blev abbedissa och känd för sin gästfrihet. Hennes livsföring var dock asketisk vilket gjorde hennes liv kortvarigt; hon blev bara 33 år gammal.

Gertrud var ett mycket populärt helgon i Norden under medeltiden och flera kyrkor i Sverige bär hennes namn, till exempel i Västervik, Kungsbacka och Tyska kyrkan i Stockholm. Hon räknas som skyddshelgon för resande och hennes festdag är den 17 mars.

Gertruds status som skyddshelgon för katter är däremot inte officiell utan kommer förmodligen ur en tro att vattnet från klostrets källor stötte bort råttor och möss, något som på senare tid associerats med katter.

Sofia och hennes döttrar

Ikon som visar helgonet Sofia och hennes döttrar Tro, Hopp och Kärlek.

Helgonet Sofia och hennes tre döttrar är ett vackert motiv tycker jag, men bakom motivet döljer sig en brutal martyrhistoria.

Modern Sofia var en kristen änka som levde med sina döttrar – Tro (Pistis), Hopp (Elpis) och Kärlek (Agape). Sofia lät sitt hem bli en spridningspunkt för kristen tro och för detta blev hon och döttrarna fördömda skickade till kejsar Hadrianus i Rom omkring år 126. De unga döttrarna avrättades där och Sofia dog av sorg bara några dagar därefter.

Deras reliker lär finnas i kyrkan Saint-Trophimus i närheten av Strasbourg, och deras festdag är den 17 september.

En större bild av ikonen finns i galleriet.