Den heliga Marta


Marta, som syns på ikonen intill, bodde i byn Betania och var syster till Lasaros och Maria. Hon omtalas i både Lukasevangeliet och Johannesevangeliet. Johannes skriver bl.a. att Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lasaros och besökte dem i Martas hem. Marta räknas också (i de östliga kyrkorna) som en av de myrrabärande kvinnor som kom för att besöka Jesu grav, men fann den tom. Eftersom Marta tog emot Jesus i sitt hem och lagade mat till honom ses hon som ett skyddshelgon för bl.a. kockar och köksor.

Vernissage för utställningen i Uppsala

Ikoner i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala
Helga Trefaldighets kyrka

I dag, andra söndagen i påsktiden, var det vernissage för utställningen i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. Ikonerna har tagit plats i det södra koret i kyrkan, där det i dag också serverades kyrkkaffe efter högmässan. Under kyrkkaffet blev det tillfälle till flera trevliga samtal om ikoner, ikonmotiven, tekniken och mycket annat.

Utställningen, som pågår fram till den 1 juni, är öppen under kyrkans ordinarie öppettider.

Helga Trefaldighets kyrkas webbplats

Utställning i Helga Trefaldighets kyrka

Mellan den 28 april och den 1 juni ställer jag ut ett antal ikoner i vackra Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. Utställningen går under benämningen ”Himmelska händelser”, så en och annan händelseikon kommer förstås att  finnas med. Utställningen invigs i samband med högmässan den 28 april och är därefter öppen under kyrkans ordinarie öppettider. Välkommen!

Vårfrudagen

Marie Bebådelse

I morgon, den 25 mars, är det Marie bebådelsedag, alltså den dag då ärkeängeln Gabriel kom med bud till jungfru Maria om att hon var havande med Guds son. Numera förknippas Marie bebådelsedag för många även med våffeldagen. Varför dessa två går hand i hand är egentligen inte så konstigt. Man tror helt enkelt att ’våffeldagen’ blivit till som en felsägning av ’vårfrudagen’, där ’vår fru’ är benämningen för jungfru Maria.

Geneviève – Paris skyddshelgon

Heliga Geneviève

Den senaste ikonen som hittat in i galleriet föreställer helgonet Geneviève. Hon föddes i Nanterre runt år 422 och flyttade efter sina föräldrars död till Paris, där hon blev känd för sin fromhet och för att ha ägnat sig åt vård av fattiga och sjuka. Det sägs att hennes förböner för Paris gjorde att Attila och hans hunner tog en annan väg, när de år 451 närmade sig staden. Hon är också staden Paris skyddshelgon. Geneviève framställs oftast som en herdeflicka med ett ljus eller en fackla i handen, vilket anspelar på en av legenderna kring hennes liv.

Rött guld

Förgyllning av ikonen sankt Geneviève

Häromveckan förgyllde jag en ny liten helgonikon med bladguld som jag köpte i Florens för ett par år sedan. Till skillnad från det guld jag brukar använda så har det här guldet en rödare ton, vilket framför allt blir tydligt när man lägger det intill det gulare guldet. När man förgyller med lösa ark gäller det att andas vid rätt tillfälle – bladen är så tunna att minsta lilla drag får dem att röra sig…

Ny Kristusikon i galleriet

Kristus allhärskaren

Kristus Allhärskaren är en ikon i vilken Kristus oftast framställs i halvfigur. Ikonografin är mycket gammal; den etablerade sig i Bysans på 500-talet. En av de vackraste ikonerna (och förmodligen den mest intressanta) av denna typ är från Sinai kloster, målad i mitten av 500-talet.

Allhärskarikonen framställer Kristus som en vuxen man, hållande en evangeliebok i sin vänstra hand medan den högra handen välsignar.

En större bild av ikonen finns i galleriet.

Grund för förgyllning

Stadie av ikon, där bakgrunden gjorts i ordning för förgyllning.

Det har blivit dags att ta sig an den tredje långsmala pannån som jag hade på lager! Ärkeänglarna Mikael och Gabriel har under året tagit plats på varsin, och på pannån som ska hamna i centrum är motivet förstås Kristus.

Det första momentet efter det att teckningen kommit på plats är förgyllningen. Den görs klart innan måleriet påbörjas. En jämn och blank grund ger förutsättningar för en bra förgyllning. Bakgrunden och glorian, som ska förgyllas här, har jag först polerat med pigment och därefter behandlat med shellack.

Kristi intåg i Jerusalem

Kristi intåg i Jerusalem

Kristi intåg i Jerusalem

En ny ikon har hittat in bland galleriets händelseikoner; Kristi intåg i Jerusalem, Palmsöndagens ikon. På ikonen syns Jesus när han rider in i Jerusalem på en åsna, följd av lärjungarna (Johannes och Petrus främst). Jerusalem symboliseras av byggnaderna innanför de höga stadsmurarna. Berget i bakgrunden är Olivberget. Jesus hälsas av människor som håller upp kvistar och barn som breder ut kläder på marken. En större bild av ikonen finns i galleriet.