Deesisradens femte ikon är klar

Deesisrad

Den femte ikonen till deesis-raden är nu klar. Det är Johannes döparen, som tar plats till höger om Kristus. Samtliga ikoner i raden mäter 18 x 35 cm.

Ursprungligen lär deesis-kompositionen endast ha utgjorts av Kristus, Gudsmodern och Johannes döparen, men med tiden utvecklades kompositionen så att ärkeänglar, apostlar och helgon tillkom – alla bugande mot Kristus, i förbön för världen.

I en ortodox kyrka hittar man deesis-raden, eller förbönsraden, i ikonostasens övre del.

Kommentarer inaktiverade.