Aposteln Petrus

Aposteln Petrus

Aposteln Petrus

Petrus var en galileisk fiskare som egentligen hette Simon Barjona. Han och hans bror Andreas blev Jesus första lärjungar. Det var Jesus som gav honom namnet Petrus (vilket betyder ’klippa’), och förklarade att ”på den klippan ska jag bygga min kyrka”. Petrus lovades också nycklarna till himmelriket, vilket förklarar varför Petrus i ikonerna ofta avbildas med en eller flera nycklar i sin hand. Petrus är den lärjunge som tre gånger förnekar Jesus på långfredagens morgon, precis som Jesus förutsagt på skärtorsdagens kväll. Petrus ska ha dött martyrdöden i Rom under Neros förföljelser någon gång 64–68 efter Kristus. Han avbildas därför ofta som en äldre man med grånat hår och skägg. En större bild finns i galleriet.

Kommentarer inaktiverade.