Gertrud av Nivelles

Hlgonet Gertrud av Nivelles

Gertrud av Nivelles föddes år 626 i det frankiska Austrasien, i en ort som ligger i nuvarande Belgien. När hennes far – som var Pippin den äldre – dog, inrättade hennes mor ett kloster åt henne där hon blev abbedissa och känd för sin gästfrihet. Hennes livsföring var dock asketisk vilket gjorde hennes liv kortvarigt; hon blev bara 33 år gammal.

Gertrud var ett mycket populärt helgon i Norden under medeltiden och flera kyrkor i Sverige bär hennes namn, till exempel i Västervik, Kungsbacka och Tyska kyrkan i Stockholm. Hon räknas som skyddshelgon för resande och hennes festdag är den 17 mars.

Gertruds status som skyddshelgon för katter är däremot inte officiell utan kommer förmodligen ur en tro att vattnet från klostrets källor stötte bort råttor och möss, något som på senare tid associerats med katter.

Kommentarer inaktiverade.