Maria Salome

Helgonet Maria Salome

En av de kvinnor som följde Jesus var Salome, eller Maria Salome som hon kallas ibland (inte att förväxla med en annan Salome som också nämns i Bibeln, nämligen Herodes dotter). Enligt Markusevangeliet, där Salome nämns vid namn, bevittnade hon korsfästelsen av Jesus och hon var även en av de kvinnor som efter sabbaten gick med myrra till Jesu grav – men fann den tom. På den här ikonen får Salome därför hålla i ett myrrakrus.

De myrrabärande kvinnornas festdag är den 3 augusti.

Kommentarer inaktiverade.