Profeten Hanna

Profeten Hanna

Profeten Hanna nämns kort i Lukasevangeliets beskrivning av Jesusbarnets införande i templet, något som skedde 40 dagar efter födseln. När Maria och Josef kom till templet med Jesusbarnet mötte de där Symeon och Hanna. Symeon var en rättfärdig, skriftlärd man, medan Hanna var en änka med profetisk gåva. I motivet där denna händelse skildras står Hanna ofta snett bakom Symeon, med en skriftrulle i handen. Här har jag målat endast Hanna, men skriften hon håller i handen (”Detta barn har skapat himmel och jord”) anspelar på mötet med Jesusbarnet i templet.

Kommentarer inaktiverade.