Utställning i Hovsjö kyrka

Hovsjö kyrka, exteriör

Utställningen ”Kvinnliga helgon från när och fjärran”, som den senaste månaden visats i Fässbergs kyrka, fortsätter nu till Hovsjö kyrka i Södertälje där den kommer att visas den 15–22 maj. Utställningen invigs efter mässan den 15 maj och avslutas vid vespern den 22 maj. Man kan också besöka utställningen i samband med kyrkans övriga gudstjänster och aktiviteter under den här veckan (du hittar dem i kalendern för Hovsjö kyrka).

Varmt välkommen!

Kommentarer inaktiverade.