Maria Salome

En av de kvinnor som följde Jesus var Salome, eller Maria Salome som hon kallas ibland (inte att förväxla med en annan Salome som också nämns i Bibeln, nämligen Herodes dotter). Enligt Markusevangeliet, där Salome nämns vid namn, bevittnade hon … Läs mer

Profeten Hanna

Profeten Hanna nämns kort i Lukasevangeliets beskrivning av Jesusbarnets införande i templet, något som skedde 40 dagar efter födseln. När Maria och Josef kom till templet med Jesusbarnet mötte de där Symeon och Hanna. Symeon var en rättfärdig, skriftlärd man, … Läs mer

Passionens Gudsmoder

Det finns många olika varianter på Gudsmodersmotivet. Den här ikonen liknar mest ”passionens (lidandets) Gudsmoder”. I det motivet syns Gudsmodern och Jesusbarnet (precis som i denna ikon), men också två änglar i miniatyrformat, bärande ett spjut och ett kors – … Läs mer