Diakonen Foibe

Den senaste ikonen i galleriet visar Foibe, som var diakon i den kristna församlingen Kenchreai, beläget i närheten av Korinth i Grekland. Hon omnämns i Paulus Romarbrev (16:1-2), och det var förmodligen Foibe som reste till Rom år 58 för … Läs mer

Helgonen Paraskeva och Anastasia

Helgonet Paraskeva var en martyr som levde under 200-talet. Hennes namn är grekiskt och betyder ”fredag” och ”förberedelse”, vilket har gjort att hon associeras med Långfredagen och förberedelsen för uppståndelsen. Här står hon tillsammans med Anastasia, som även hon associeras … Läs mer

Annorlunda påsk

Det är en annorlunda påsk i år, präglad av distans, oro och tickande statistiksiffror över antal sjuka från länder världen över. I dag, påskdagen, är dock dagen för uppståndelse: den tomma graven, ängeln som mötte kvinnorna där, och en ny … Läs mer

Helgonet Juliana

I dag – den 16 februari – är det helgonet Julianas fest- och minnesdag. Juliana var kristen och lät döpa sig i hemlighet, eftersom hon levde under den tid då kristna förföljdes i romarriket. När tiden för hennes giftermål närmade … Läs mer

Helgonet Agnes

I dag – den 21 januari – firas helgonet Agnes, som föddes omkring år 291. Enligt hennes helgonhistoria ska en man ha friat till henne när hon var i 13-års-åldern, men Agnes avfärdade frieriet med hänvisning till att hon redan … Läs mer