Helgonen Paraskeva och Anastasia

Paraskeva och Anastasia

Helgonet Paraskeva var en martyr som levde under 200-talet. Hennes namn är grekiskt och betyder ”fredag” och ”förberedelse”, vilket har gjort att hon associeras med Långfredagen och förberedelsen för uppståndelsen. Här står hon tillsammans med Anastasia, som även hon associeras med påsken då hennes namn betyder ”uppståndelse”.

Ikonen, som är 40 x 56 cm stor, kommer framöver att få en ”systerikon” i samma format med två andra kvinnliga helgon.

En större bild av ikonen finns i galleriet.

Små pannåer kommer till användning

Diptyk

Den här diptyken består av de två minsta ikonerna jag har målat – de mäter drygt 5 cm i bredd och knappt 9 cm i höjd. De små, men mycket tjocka, pannåerna är egentligen restbitar från en större pannå, där bottendelen sågades av för att pannåns proportioner skulle passa bättre till motivet. Den avsågade bottendelen delades i sin tur i två bitar, som nu också kommit till användning.

Deesisradens femte ikon är klar

Deesisrad

Den femte ikonen till deesis-raden är nu klar. Det är Johannes döparen, som tar plats till höger om Kristus. Samtliga ikoner i raden mäter 18 x 35 cm.

Ursprungligen lär deesis-kompositionen endast ha utgjorts av Kristus, Gudsmodern och Johannes döparen, men med tiden utvecklades kompositionen så att ärkeänglar, apostlar och helgon tillkom – alla bugande mot Kristus, i förbön för världen.

I en ortodox kyrka hittar man deesis-raden, eller förbönsraden, i ikonostasens övre del.

Annorlunda påsk

Paraskeva och Anastasia

Det är en annorlunda påsk i år, präglad av distans, oro och tickande statistiksiffror över antal sjuka från länder världen över. I dag, påskdagen, är dock dagen för uppståndelse: den tomma graven, ängeln som mötte kvinnorna där, och en ny känsla av hopp. Och visst finns det hopp även nu – för var dag som går närmar sig tiden när pandemin klingar av och vi kan återkomma till närhet och gemenskap igen.

Ikonen på bilden, som är under arbete, visar helgonen Paraskeva och Anastasia. Helgonen har egentligen inte med påsken att göra, men när de placeras tillsammans visar de ändå en tydlig symbolik mot påsken då namnet Paraskeva betyder ”fredag” och Anastasia ”uppståndelse”.

Fjärde ikonen i Deesisraden

Jungfru Maria

Den fjärde ikonen till den Deesis-rad jag påbörjade för knappt två år sedan är klar sedan en tid tillbaka. Det är jungfru Maria, som tar plats till vänster om Kristus. Raden kommer att bestå av fem ikoner.

Helgonet Juliana

Helgonet Juliana

I dag – den 16 februari – är det helgonet Julianas fest- och minnesdag.

Juliana var kristen och lät döpa sig i hemlighet, eftersom hon levde under den tid då kristna förföljdes i romarriket. När tiden för hennes giftermål närmade sig förklarade hon att hon inte tänkte gifta sig. Detta ledde till att hon fängslades, torterades och halshöggs omkring år 304. 

Juliana är skyddshelgon för säkra förlossningar och skydd mot sjukdom.

Helgonet Agnes

Heliga Agnes

I dag – den 21 januari – firas helgonet Agnes, som föddes omkring år 291. Enligt hennes helgonhistoria ska en man ha friat till henne när hon var i 13-års-åldern, men Agnes avfärdade frieriet med hänvisning till att hon redan var trolovad med Kristus. Eftersom kristna förföljdes vid denna tid fängslades Agnes och avrättades därefter.

Agnes betraktas som skyddshelgon för unga flickor.

Namnet Agnes kommer av det grekiska ordet agnós som betyder ”ren” eller ”kysk”. Eftersom namnet liknar det latinska ordet för lamm – agnus – avbildas hon ofta med ett lamm.

Förgyllning i Valamo

Valamo klosterkyrka och förgyllning

Nya Valamo är ett öppet och sprudlande kulturellt ortodoxt kloster i östra Finland. Till klostret hör också en folkhögskola med mycket kunniga lärare inom ikonmåleri. Nu i november hade jag möjlighet att vara där under två veckor och bl.a. gå en fortsättningskurs i förgyllning. Fokus låg på olika förgyllningsmetoder, tekniker och sätt att ornamentera och smycka guld vilket var både givande och inspirerande.

Skyddsänglar

Skyddsängeln

Själva ordet skyddsängel förekommer inte i Bibeln, men själva tanken om skyddsänglar kan återfinnas i såväl gamla som nya testamentet. Ett exempel är Tobits bok (5:22): ”En god ängel ska gå vid hans sida, resan kommer att gå lyckligt, och han ska komma välbehållen tillbaka.” Vackert, tycker jag.

Stort tack till beställaren av denna ikon!