Liten skyddsängel

Liten ikon föreställande skyddsängel

Ibland är det roligt att växla mellan stort och smått när man målar. Under jul/nyår var det dags för det mindre formatet: en liten pannå (den mäter knappa 8 x 11 cm) som jag haft liggande i flera år fick då sitt motiv i form av ett porträtt av en skyddsängel. Pannån är lite sned i ena kanten, men ändå mycket välgjord med en smal, infälld stödkil som ska förhindra att den slår sig med tiden.

God jul

Detalj av assistförgylld ikon av Maria och Jesusbarnet

Ikonen till höger – som är pudrad med krita och där rester av guldflagor ligger kvar – har precis kompletterats med förgyllning av detaljerna. Om några månader är det dags att olja den, och då försvinner det vita kritdammet och färgerna djupnar. Det gäller att ha tålamod! Och tålamod är något som verkligen har krävts av oss alla det här året. Jag hoppas att vi har ett bättre nytt år i antågande bakom hörnet, och önskar alla er som är inne här på Lisikon en god jul!

Isländska pigment

Ikon av helgonet Maria Magdalena

För ett knappt år sedan fick jag tre isländska jordpigment i present: en grön, gul och röd kulör. Eftersom pigmenten såg så harmoniska ut tillsammans funderade jag på att använda dem i en och samma ikon, och det fick bli i denna ikon av Maria Magdalena. Jag har kompletterat färgerna med fler kulörer (svart, vitt etc.), men basen i ikonen är de tre isländska pigmenten i olika blandningar.

En större bild av ikonen, som blev klar i början av oktober, finns i galleriet.

Johanna – en av de myrrabärande kvinnorna

Johanna var en av de kvinnor som följde med Jesus när han tillsammans med lärjungarna vandrade från by till by för att förkunna budskapet om Guds rike. Hon var också en av de kvinnor som kom med kryddor och välluktande oljor till Jesu grav, men som vid den tomma graven mötte en ängel som förklarade att Jesus hade uppstått.

Johanna firas dels den 27 juni, dels på myrrabärerskornas söndag (söndagen två veckor efter påsk).

En större bild på ikonen finns i galleriet.

Diakonen Foibe

Diakonen Foine

Den senaste ikonen i galleriet visar Foibe, som var diakon i den kristna församlingen Kenchreai, beläget i närheten av Korinth i Grekland. Hon omnämns i Paulus Romarbrev (16:1-2), och det var förmodligen Foibe som reste till Rom år 58 för att överlämna hans brev till församlingen där.

Foibes festdag är den 3 september.

En större bild av ikonen finns i galleriet.

Helgonen Margareta och Katarina

På den här ikonen syns två av de fjorton nödhjälparna: helgonet Margareta (också kallad Marina) samt Katarina av Alexandria.

Helgonen Margareta och Katarina av Alexandria

Katarina, som ska vara född omkring år 282, var en egyptisk jungfru av kunglig släkt. Hon fängslades för sin tro, rådbråkades och halshöggs år 305. Katarina har gett namn till det berömda kloster som ligger mellan bergen på den södra delen av Sinaihalvön i Egypten (klostret är numera ett världsarv).

Margareta (Marina) föddes år 289 i Antiokia (i nuvarande Turkiet). Hon blev utkastad från sitt hem när hon bekände sig till kristendomen, och fängslades, torterades och halshöggs år 304.

Nödhjälparna var en grupp helgon inom den romersk-katolska kyrkan som under slutet av medeltiden ofta åkallades som hjälp mot olika sjukdomar och olyckor.

Helgonen Paraskeva och Anastasia

Paraskeva och Anastasia

Helgonet Paraskeva var en martyr som levde under 200-talet. Hennes namn är grekiskt och betyder ”fredag” och ”förberedelse”, vilket har gjort att hon associeras med Långfredagen och förberedelsen för uppståndelsen. Här står hon tillsammans med Anastasia, som även hon associeras med påsken då hennes namn betyder ”uppståndelse”.

Ikonen, som är 40 x 56 cm stor, kommer framöver att få en ”systerikon” i samma format med två andra kvinnliga helgon.

En större bild av ikonen finns i galleriet.

Små pannåer kommer till användning

Diptyk

Den här diptyken består av de två minsta ikonerna jag har målat – de mäter drygt 5 cm i bredd och knappt 9 cm i höjd. De små, men mycket tjocka, pannåerna är egentligen restbitar från en större pannå, där bottendelen sågades av för att pannåns proportioner skulle passa bättre till motivet. Den avsågade bottendelen delades i sin tur i två bitar, som nu också kommit till användning.

Deesisradens femte ikon är klar

Deesisrad

Den femte ikonen till deesis-raden är nu klar. Det är Johannes döparen, som tar plats till höger om Kristus. Samtliga ikoner i raden mäter 18 x 35 cm.

Ursprungligen lär deesis-kompositionen endast ha utgjorts av Kristus, Gudsmodern och Johannes döparen, men med tiden utvecklades kompositionen så att ärkeänglar, apostlar och helgon tillkom – alla bugande mot Kristus, i förbön för världen.

I en ortodox kyrka hittar man deesis-raden, eller förbönsraden, i ikonostasens övre del.

Annorlunda påsk

Paraskeva och Anastasia

Det är en annorlunda påsk i år, präglad av distans, oro och tickande statistiksiffror över antal sjuka från länder världen över. I dag, påskdagen, är dock dagen för uppståndelse: den tomma graven, ängeln som mötte kvinnorna där, och en ny känsla av hopp. Och visst finns det hopp även nu – för var dag som går närmar sig tiden när pandemin klingar av och vi kan återkomma till närhet och gemenskap igen.

Ikonen på bilden, som är under arbete, visar helgonen Paraskeva och Anastasia. Helgonen har egentligen inte med påsken att göra, men när de placeras tillsammans visar de ändå en tydlig symbolik mot påsken då namnet Paraskeva betyder ”fredag” och Anastasia ”uppståndelse”.