Deesisradens femte ikon är klar

Deesisrad

Den femte ikonen till deesis-raden är nu klar. Det är Johannes döparen, som tar plats till höger om Kristus. Samtliga ikoner i raden mäter 18 x 35 cm.

Ursprungligen lär deesis-kompositionen endast ha utgjorts av Kristus, Gudsmodern och Johannes döparen, men med tiden utvecklades kompositionen så att ärkeänglar, apostlar och helgon tillkom – alla bugande mot Kristus, i förbön för världen.

I en ortodox kyrka hittar man deesis-raden, eller förbönsraden, i ikonostasens övre del.

Annorlunda påsk

Paraskeva och Anastasia

Det är en annorlunda påsk i år, präglad av distans, oro och tickande statistiksiffror över antal sjuka från länder världen över. I dag, påskdagen, är dock dagen för uppståndelse: den tomma graven, ängeln som mötte kvinnorna där, och en ny känsla av hopp. Och visst finns det hopp även nu – för var dag som går närmar sig tiden när pandemin klingar av och vi kan återkomma till närhet och gemenskap igen.

Ikonen på bilden, som är under arbete, visar helgonen Paraskeva och Anastasia. Helgonen har egentligen inte med påsken att göra, men när de placeras tillsammans visar de ändå en tydlig symbolik mot påsken då namnet Paraskeva betyder ”fredag” och Anastasia ”uppståndelse”.

Fjärde ikonen i Deesisraden

Jungfru Maria

Den fjärde ikonen till den Deesis-rad jag påbörjade för knappt två år sedan är klar sedan en tid tillbaka. Det är jungfru Maria, som tar plats till vänster om Kristus. Raden kommer att bestå av fem ikoner.

Helgonet Juliana

Helgonet Juliana

I dag – den 16 februari – är det helgonet Julianas fest- och minnesdag.

Juliana var kristen och lät döpa sig i hemlighet, eftersom hon levde under den tid då kristna förföljdes i romarriket. När tiden för hennes giftermål närmade sig förklarade hon att hon inte tänkte gifta sig. Detta ledde till att hon fängslades, torterades och halshöggs omkring år 304. 

Juliana är skyddshelgon för säkra förlossningar och skydd mot sjukdom.

Helgonet Agnes

Heliga Agnes

I dag – den 21 januari – firas helgonet Agnes, som föddes omkring år 291. Enligt hennes helgonhistoria ska en man ha friat till henne när hon var i 13-års-åldern, men Agnes avfärdade frieriet med hänvisning till att hon redan var trolovad med Kristus. Eftersom kristna förföljdes vid denna tid fängslades Agnes och avrättades därefter.

Agnes betraktas som skyddshelgon för unga flickor.

Namnet Agnes kommer av det grekiska ordet agnós som betyder ”ren” eller ”kysk”. Eftersom namnet liknar det latinska ordet för lamm – agnus – avbildas hon ofta med ett lamm.

Förgyllning i Valamo

Valamo klosterkyrka och förgyllning

Nya Valamo är ett öppet och sprudlande kulturellt ortodoxt kloster i östra Finland. Till klostret hör också en folkhögskola med mycket kunniga lärare inom ikonmåleri. Nu i november hade jag möjlighet att vara där under två veckor och bl.a. gå en fortsättningskurs i förgyllning. Fokus låg på olika förgyllningsmetoder, tekniker och sätt att ornamentera och smycka guld vilket var både givande och inspirerande.

Skyddsänglar

Skyddsängeln

Själva ordet skyddsängel förekommer inte i Bibeln, men själva tanken om skyddsänglar kan återfinnas i såväl gamla som nya testamentet. Ett exempel är Tobits bok (5:22): ”En god ängel ska gå vid hans sida, resan kommer att gå lyckligt, och han ska komma välbehållen tillbaka.” Vackert, tycker jag.

Stort tack till beställaren av denna ikon!

Deverthska kulturstiftelsens stipendium

Blommor, diplom och plakett

Deverthska kulturstiftelsen grundades 1963 för att stödja personer som (inom olika kulturområden) bidragit till att gestalta och tolka religiös problematik. Initiativtagare till stiftelsen var författarparet Elsa och Gunnar Wahlström. Vid årets stipendiehögtid, som ägde rum i Abrahamsbergskyrkan i fredags, fick jag ta emot stipendiet och stiftelsens plakett vilket jag känner mig mycket glad och hedrad över. Stort tack till Deverthska kulturstiftelsen!

Cecilia av Rom

Ikon av Cecilia av Rom

Cecilia av Rom är ett förstås ett romerskt helgon. Hon föddes runt år 200 och omkring år 230 dog hon martyrdöden. I övrigt finns det en hel del osäkerheter i berättelsen om hennes liv. Cecilia av Rom räknas som kyrkomusikens och musikers skyddshelgon, och i ikonerna ses hon därför ofta med ett instrument av något slag. Cecilias koppling till musiken lär dock bero på en feltolkning av en latinsk text.

Kyrkan Santa Cecilia in Trastevere i Rom är uppkallad efter henne. Kyrkan ska vara byggd på samma plats som ett hus i vilket hon lär ha bott.

Cecilia firas den 22 november.