Johannes Klimakos

Johannes Klimakos

Johannes Klimakos

Johannes Klimakos föddes troligen runt år 570 och inträdde i 16-årsåldern vid Sinaiklostret. Efter 19 år i klostret drog han sig undan för att leva som eremit i Tholos under 40 år. Vid 75 års ålder valdes han till abbot i klostret. Han dog år 649. Namnet ”Klimakos” (som betyder ”stegen”) har han fått efter ”Paradisstegen” – ett verk som han skrev mot slutet av sitt liv, i vilket han utifrån sina erfarenheter ger vägledning för att stiga till andlig fullkomlighet.
   Förlagan till den ikon som jag målat här – som kan ses i större format bland helgonen på gallerisidan – kommer från St. Katarinaklostret på Sinaihalvön.

Kommentarer inaktiverade.